غرب ایران دستگیری اطلاعات تروریستی وزیر اطلاعات

غرب: ایران دستگیری اطلاعات تروریستی وزیر اطلاعات عملیات تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مرا جدی بگیرید! / احمدی‌نژاد

ندارم طاقت منزل نشینی/که هستم واگرا، جدی بگیرید/ درون سینه دارم من سند از/ هزاران ماجرا جدی بگیرید…

مرا جدی بگیرید! / احمدی‌نژاد

احمدی نژاد: مرا جدی بگیرید!

عبارات مهم : اخبار

ندارم طاقت منزل نشینی/که هستم واگرا، جدی بگیرید/ درون سینه دارم من سند از/ هزاران ماجرا جدی بگیرید…

از نگاه بعضی کارشناسان نشانه احمدی نژاد از تحرکات اخیرش صرفا جلب توجه مردم و قرار گرفتن در صدر اخبار هست؛ او از فراموش شدن می ترسد.

عزیزانم مرا جدی بگیرید

مرا جدی بگیرید! / احمدی‌نژاد

مرا در این سَرا جدی بگیرید

مپندارید بنده بی سوادم

که دارم دکترا جدی بگیرید

ندارم طاقت منزل نشینی/که هستم واگرا، جدی بگیرید/ درون سینه دارم من سند از/ هزاران ماجرا جدی بگیرید…

ندارم طاقت منزل نشینی

که هستم واگرا، جدی بگیرید

درون سینه دارم من سند از

هزاران ماجرا جدی بگیرید

مپرسید اینکه قصد و نیّتم چیست

مرا جدی بگیرید! / احمدی‌نژاد

که بی چون و آیا جدی بگیرید

به سر سودای ناجوری ندارم

منم من، ای بابا ، جدی بگیرید

ندارم طاقت منزل نشینی/که هستم واگرا، جدی بگیرید/ درون سینه دارم من سند از/ هزاران ماجرا جدی بگیرید…

مرا فوت “ستایش” یا اقلا

به جون “کیمیا” جدی بگیرید

چرا با من سرِ ناسازگاری؟

چرا ای بی وفا؟ جدی بگیرید

مرا جدی بگیرید! / احمدی‌نژاد

اگر مثل “زورو” امکان ندارد

مثال “گارسیا” جدی بگیرید

ندارم انتظاری از غریبه

شما ای آشنا جدی بگیرید

گذشت آن روزهای ابتدایی

کنون در انتها جدی بگیرید

یکی گوید به طعنه گشته ام من

به چیزی مبتلا، جدی نگیرید!

دروغ است اینکه بردم مملکت را

به سوی قهقرا جدی نگیرید!

ردیف شعر شد برعکس اما

شما تنها مرا جدی بگیرید

خبرآنلاین /مجید مرسلی

واژه های کلیدی: اخبار | احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs